Roger Cerdá Boluda
President Nat de la Junta Local Fallera de Xàtiva
Jesús González i Sarión
President Executiu
Angel José Sanchez i Palop
Vice-President 1er i Protocolo
Celia Gorrita i Albiñana
Vice-Presidenta 2on Festejos
Jorge Ventura i Moral
Vice-President 3er Económic
Carmen García i Ferrando
Vice-Presidenta 4rt i de Cultura
Andrea Martí i Mejias
Secretària
Josep Viñes i Mas
Sot-secretàri / Delegat
Maria Mollà i Sanchis
Delegada infantil
Rocio Fillol i Valiente
Delegada infantil
Pablo Balaguer i Peris
Delegat Activitats Diverses
Sebastian Cruzans Campos
Delegat Jocs Saló